ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Zmluvy, faktúry a objednávky
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Darovacia zmluva č.6/2021 (Dátum zverejnenia 2.3.2021)

Faktúra 1
Faktúra 2
Faktúra 3
Faktúra 4
Faktúra 5
Faktúra 6
Faktúra 7
Faktúra 8
Faktúra 9
Faktúra 10
Faktúra 11
Faktúra 12
Faktúra 13
Faktúra 14
Faktúra 15
Faktúra 16
Zálohová faktúra - Mastersport
Dodacia faktúra č.7
Dodacia faktúra č.8
Dodacia faktúra č.11


Elektronická žiacka knižka

Počet návštev