ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Akcie v šk. roku 2020/2021

Deň Zeme

       19. mája sme využili slnečné počasie a zrealizovali 'očistu' nášho areálu školy v rámci hodín telesnej a športovej výchovy. Deň zeme síce je 22.4 ale o našu prírodu by sme sa mali starať každý deň. So žiakmi sme prešli celý areál od spodných schodov až poza plaváreň. Pevne veríme, že naše okolie vydrží čo najdlhšie v takom stave v akom sme ho zanechali po dnešnom dni.

                                                                                                       Mgr. Lukáš Harman


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev