ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Európsky týždeň odborných zručností

         Európska komisia vyhlásila „Európsky týždeň odborných zručností“, ktorý sa na našej škole uskutoční vo forme WORKSHOPU dňa 27. novembra 2018 v čase od 8:30 - 12:00. Naša škola sa ako úspešný realizátor projektov Erasmus+ zapája do tejto iniciatívy, ktorej cieľom je zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy na podporu kvalitných zručností a zamestnanosti.
         V rámci tejto iniciatívy naša škola organizuje v spolupráci s Fakultou robotiky Technickej univerzity v Košiciach a zástupcami firiem, s ktorými spolupracujeme v rámci odborného výcviku workshop "Zážitky spájajú mladých", vďaka ktorým môžu žiaci získať nové poznatky a zručnosti z rôznych odborov a zameraní. Workshop bude prebiehať formou 6 stanovíšť po približne 30 minút. Termín je preto stanovený na jeden deň, keďže našim partnerom vyhovoval tento deň.
         Aktivita je určená prednostne pre žiakov 9. ročníkov, ale aj pre verejnosť po dohode. V prípade nejasností alebo pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.
         V tomto školskom roku neorganizujeme deň otvorených dverí, ale chceme takouto netradičnou aktívnejšou formou ukázať žiakom čaro odborného vzdelávania.


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev