ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Vedenie školy Nepedagogickí zamestnanci
Pedagogický zbor Odborní zamestnanci
Predmetové komisie

Vedenie školy

Riaditeľ školy :Ing. Ladislav Maturkanič
riaditelskoly@eduram.sk
Zástupca riaditeľa pre SS0Š EDURAM :Ing. Gabriela Pešková
zrssos@eduram.sk
Zástupca riaditeľa školy pre SOU EDURAM :Ing. Mária Skupeková
zrsou@eduram.sk
Zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie:Jozef Repel
zrpv@eduram.sk
Vedúca technicko-hospodárskeho úseku:Karin Pustayová
ubytovna@eduram.sk

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev