ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Aktivity
Sweet Cup 2018

Dňa 13.12.2018 som bola so žiakmi SSŠ EDURAM Krompachy, Rastislavom Richnavským, žiakom I. B. triedy, Romanou Rusnákovou, žiačkou III.B triedy a Jankou Sokolskou, žiačkou I. B. triedy , na medzinárodnej súťaži .... >>>

Európsky týždeň odborného vzdelávania

V rámci Európskeho týždňa odborného vzdelávania prispieva aj naša Súkromná spojená škola EDURAM v Krompachoch aktivitou, ktorá podporuje systém duálneho vzdelávania a zároveň poukazuje na výhody účasti na programe Erasmusplus. .... >>>

Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek

Dňa 7. 12. 2018 sa v aule Súkromnej spojenej školy EDURAM uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek žiakom IV.CM a II.N triedy, na ktoré sa žiaci náležite pripravili. Chlapci v oblekoch, dievčatá v krásnych šatách. .... >>>

Mikuláš na škole

Žiacka školská rada sa na svojom zasadnutí dohodla na organizácii akcie, a tak dnes, 6. 12., pripravili návštevu Mikuláša u nás v škole..... >>>

Viac aktivít >>>>>>

Zo života školy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti
Pripravované akcie - december 2018
4.12.2018Šprincové Krompachy
7.12.2018Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek
10.12.2018Divadelné predstavenie
11.12.2018Workshop
3.12. – 4.12.2018Súťaž o najkrajší ekologický adventný venček
05.12. – 11.12.2018 Vianočné tvorivé dielne
12.12. – 13.12.2018 Vianočná výstava a Deň otvorených dverí na EP Richnava
17.12.2018 Vianočná výstava a Deň otvorených dverí na EP Krompachy
18.12.2018Návšteva vianočných trhov v Poprade
Oznamy
Prezentácia SSŠ EDURAM

SSŠ EDURAM, Maurerova 55, Krompachy ponuka na
prenájom telocvičňu.
Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ SEZ Krompachy sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP


Ochrana osobných údajov

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev