ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Úspechy žiakov

Školský rok 2014/2015

Obvodné majstrovstvá v atletike žiakov SŠ


Zenit v elektronike - krajské kolo

Celoslovenská súťaž zručností

Cezpoľný beh - krajské kolo
Obvodné majstrovstvá v cezpoľnom behu chlapcov SŠ

Školský rok 2013/2014

Majstrovstvá Košického kraja stredných škôl v atletike

Regionálne finále V. ročníka dlhodobých športových súťaži v stolnom tenise

Obvodné majstrovstvá v stolnom tenise chlapcov SŠ
Obvodné majstrovstvá v cezpoľnom behu žiakov SŠ

Školský rok 2012/2013

Obvodné majstrovstvá v cezpoľnom behu žiakov SŠ
Beh ulicami Krompách

Mestské kolo v prednese poézie a prózy

Biblická olympiáda
3. miesto v dekanátnom kole

Obvodné majstrovstvá v atletike

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev