ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Exkurzie v šk. roku 2019/2020

Odborná exkurzia - firma TriPlus

       Dňa 14. januára 2020 sa naši budúci maturanti zúčastnili odbornej exkurzie v Spišskej Novej Vsi vo firme TriPlus, kde mohli nahliadnuť na výrobný proces firmy, ktorá ponuka kompletné riešenie na jednom mieste už od návrhu, výroby, lisovania, vrátane sekundárnych procesov, napr. striekanie, tlač, tlačenie za tepla po kompletnú montáž dielov. Naši žiaci tak mali možnosť spoznať priestory firmy ako aj celkový výrobný proces.
       S firmou TriPlus máme zároveň podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní, takže naši žiaci sa môžu pripravovať v jej prostredí a stať sa jej budúcimi zamestnancami po skončení stredoškolského štúdia.


                                                                                                                 Bc. Dávid Segiň


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev