ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Motivačný štipendijný program SSŠ EDURAM

Výška mesačného prospechového štipendia pre žiakov

RočníkPriemer známok / výška mesačného štipendia
do 1,801,81 - 2,402,41 - 3,00nad 3,00
1.roč.25€15€10€0€
2.roč.35€25€15€0€
3.roč.50€35€20€0€
4.roč.50€35€20€0€
Priemer známok
do 1,801,81 - 2,402,41 - 3,00nad 3,00
Výška štipendia10€8€6€0€

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev