ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Možnosti štúdia - ponuka odborov

Súkromné odborné učilište EDURAM

Možnosti štúdia - ponuka odborov

Učebné odbory určené : pre dievčatá a chlapcov
Dĺžka štúdia : 3 roky
Doklad o dosiahnutom vzdelaní :
  • výučný list
  • osvedčenie o zaškolení
  • osvedčenie o zaučení

Viac informácií k učebným odborom


3686 G 03
stavebná výroba - murárske práce
2478 G 04 strojárska výroba - ručné spracúvanie kovov 6491 G 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 4572 G 09 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev