ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Vedenie školy Nepedagogickí zamestnanci
Pedagogický zbor Odborní zamestnanci
Predmetové komisie

Pedagogický zbor

Triednictvo Meno Predmety
- Ing. Ladislav Maturkanič
riaditelskoly@eduram.sk
odborné strojárske predmety
- Ing. Gabriela Pešková
zrssos@eduram.sk
odborné ekonomické predmety
- Jozef Repel
jozo.repel@gmail.com
zrpv@eduram.sk
majster odbornej výchovy - odbor elektro
I.A Ing. Renáta Malcová
renata.malcova@post.sk
renata.malcova@eduram.sk
odborné technické predmety, fyzika
I.B Ing. Juraj Jánošík
juraj.zbojnica@gmail.com
juraj.janosik@eduram.sk
odborné elektrotechnické predmety
I.CM Ing. Alžbeta Zumríková
a.zumrikova@gmail.com
alzbeta.zumrikova@eduram.sk
odborné ekonomické predmety
I.D Ing. Iveta Lendacká
iveta.lendacka@eduram.sk
ekonomika
I.E Ing. Mária Skupeková
zrsou@eduram.sk
I.G Ing. Melánia Revická
melaniarevicka@gmail.com
melania.revicka@eduram.sk
odborné strojárske predmety
I.H Marián Lenart
marianlenart30@gmail.com
marian.lenart@eduram.sk
majster odbornej výchovy - odbor stavebná výroba
I. N Ing. Melánia Revická
melaniarevicka@gmail.com
melania.revicka@eduram.sk
odborné strojárske predmety
II.A Ing. Miroslav Malák, PhD
miroslav.malak@gmail.com
miroslav.malak@eduram.sk
majster odbornej výchovy - odbor stavebná výroba
II.B Ing. Anna Mindžáková
anna.mindzakova@eduram.sk
odborné ekonomické predmety
II.CM Mgr. Helena Furmanová
helena.furmanova@gmail.com
helena.furmanova@eduram.sk
matematika, fyzika
II.D Mgr. Lukáš Harman
lukharman@gmail.com
telesná a športová výchova
II.G Jozef Tomajko
jozef.tomajko@gmail.com
jozef.tomajko@eduram.sk
majster odbornej výchovy - odbor strojárstvo
II.H Mgr. Zuzana Opremčáková
opremcakova@szm.sk
zuzana.opremcakova@eduram.sk
majsterka odbornej výchovy
II. N Ing. Jana Trelová
j.trelova@gmail.com
jana.trelova@eduram.sk
odborné elektrotechnické predmety, informatika
III.A Bc. Elena Ferenčáková
elenaferencak@hotmail.com
elena.ferencakova@eduram.sk
majster odbornej výchovy - odbor praktická žena
III.B MVDr. Adriana Szanyiová
adriana.szanyiova@eduram.sk
odborné gastro predmety
III.CM Mgr. Slavomíra Kurillová-Hubinská
slavomira.kurillovahubinska@eduram.sk
slovenský jazyk, ruský jazyk
III. E Ing. Jana Trelová
j.trelova@gmail.com
jana.trelova@eduram.sk
odborné elektrotechnické predmety, informatika
III.H Marián Lenart
marianlenart30@gmail.com
marian.lenart@eduram.sk
majster odbornej výchovy - odbor stavebná výroba
IV. C Mgr. Katarína Šoltésová
k.ondasova@centrum.sk
katarina.soltesova@eduram.sk
anglický jazyk, slovenský jazyk
- Štefánia Nehylová

majsterka odbornej výchovy - odbor praktická žena
- Ján Bašista
janba0706@gmail.com
jan.basista@eduram.sk
majster odornej výchovy - odbor strojárstvo
- Bc. Alžbeta Holická
alzbeta.holicka@gmail.com
alzbeta.holicka@eduram.sk
majsterka odbornej výchovy - odbor kuchár
- Bc. Janka Laciňáková
janka.lacinakova@gmail.com
janka.lacinakova@eduram.sk
majsterka odbornej výchovy - odbor čašník
- Marcel Kellner
marcello.kellner@gmail.com, marcel.kellner@eduram.sk
odborné elektrotechnické predmety, informatika
- Dávid Segiň
segin.david@gmail.com, david.segin@eduram.sk
majster odbornej výchovy - odbor elektro
- Miloš Mindžák
milos.mindzak@gmail.com, milos.mindzak@eduram.sk
majster odbornej výchovy - odbor elektro
- Róbert Kaprál
robertkapral82@gmail.com
robert.kapral@eduram.sk
majster odbornej výchovy
- Marek Horváth
marekhorvath79@azet.sk
marek.horvath@eduram.sk
majster odbornej výchovy

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev