ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Projekty

Zrealizované projekty

Infovek - Počítače pre školy
Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách
Otvorená škola
Zaostri na školu
Leonardo da Vinci - mobility
Kompetencie pre prax
Národný projekt OPIS - „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“
„Vzdelanie pre trh práce“
Národný projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“
Digitálne učivo na dosah
Erazmus plus

Prebiehajúce projekty


Škola pre život

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev