ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT

Priestory školy

Krytá plaváreňUbytovňaŠkolská jedáleňOkolie školyJazykové laboratórium
Učebňa slovenského jazyka a literatúry. KnižnicaUčebňa výpočtovej technikyUčebňa ekonomikyUčebňa administratívy a korešpondencieDielne strojového obrábania
Učebňa elektrického meraniaUčebňa kontinuálneho vzdelávaniaOdborná učebňaŠportová halaOdborná učebňa gastronomických predmetov
Učebňa strojárenstva Učebňa počítačových sietí Dielne elektro Aula

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev