ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Zvolení a delegovaní členovia Rada školy od 1.9.2018

Ing. Jozef Perháč PhD.Zástupca zriaďovateľa
MUDr. Marián HojstričZástupca zriaďovateľa
Martin LukáčZástupca zriaďovateľa
Mgr. Helena FurmanováZástupca pedagogických zamestnancov
Bc. Marián LenártZástupca pedagogických zamestnancov
Karin PustayováZástupca nepedagogických zamestnancov
František KurajZástupca rodičov
Martina RichnavskáZástupca rodičov
Miriam PodrackáZástupca rodičov
Mária ŠmídováZástupca žiakov

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev