ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Vedenie školy Nepedagogickí zamestnanci
Pedagogický zbor Odborní zamestnanci
Predmetové komisie

Predmetové komisie v šk. roku 2020/2021

1. Spoločenskovedná, prírodovedná a TSV2. Cudzích jazykov
Vedúca :Mgr. Slavomíra Kurillová HubinskáVedúca :Mgr. Katarína Šoltésová
Členovia :Mgr. Helena FurmanováČlenovia :Mgr. Nikola Nalevanková
Mgr. Lukáš Harman

3. Elektrotechnických predmetov 4. Ekonomických predmetov
Vedúca :Ing. Jana TrelováVedúca :Ing. Alžbeta Zumriková
Členovia :Ing. Juraj JánošíkČlenovia :Ing. Anna Mindžáková
Mgr. Marcel KellnerIng. Gabriela Pešková
Bc. Dávid Segiň
Miloš Mindžák
Jozef Repel

5. Strojárskych a stavebných predmetov 6. Gastronomických predmetov SSOŠ
Vedúca :Ing. Melánia Revická Vedúca :Bc. Jana Laciňáková
Členovia :Ing. Ladislav Maturkanič Členovia :MVDr. Adriana Szanyiová
Ján BašistaBc. Alžbeta Holická
Jozef TomajkoIng. Iveta Lendacká
Bc. Marián LenartŠtefánia Nehylová
Ing. Miroslav Malák PhD.
Marek Horváth
Róbert Kaprál

7. Gastronomických predmetov SOU
Vedúca :Mgr. Zuzana Opremčáková
Členovia :Ing. Mária Skupeková
Ing. Renáta Malcová
Bc. Elena Ferenčáková

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev