ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Vedenie školy Nepedagogickí zamestnanci
Pedagogický zbor Odborní zamestnanci
Predmetové komisie

Nepedagogickí zamestnaci

Meno funkcia
Zuzana Mižikárová
skola@eduram.sk
asistentka riaditeľa
Ing. Anna Kicková
akickova@centrum.sk
anna.kickova@eduram.sk
ekonómka školy
Antónia Mikulová
mikulova.tonka@post.sk

antonia.mikulova@eduram.sk
hospodár v administratíve, pokladňa
Július Pustelník školník
Marta Kupcová kuchárka
Mária Slovinská kuchárka
Ružena Bandžuchová upratovačka
Anna Hašková upratovačka
Beatrica Jančurová upratovačka

Podnikateľská činnosť školy

Karin Pustayová
ubytovnarelax@gmail.com
prevádzkar ubytovne
Vladimír Žec recepčný

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev