ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Akcie v šk. roku 2020/2021

Odovzdávanie maturitných vysvedčení a výučných listov

       Aj v tejto netradičnej dobe sa snažíme v rámci možností a povolení dodržiavať aspoň nejaké tradície, a tak sa v piatok 11. 6. 2021 konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a výučných listov.
       V júni 2020 sme dúfali, že sme zažili prvé a posledné netradičné ukončenie štúdia, avšak ani tento školský rok neobišli opatrenia, dištančná výučba a, samozrejme, respirátory a rúška. Napriek všetkému si žiaci maturitných odborov mechanik elektrotechnik, pracovník marketingu, podnikanie v remeslách a službách a žiaci učebných odborov čašník, kuchár a elektromechanik prevzali doklady o ukončení svojho stredoškolského štúdia. Za svoje vedomosti, snahu a aktivitu si tak odniesli zaslúžené a vytúžené vysvedčenia a výučné listy.
       Po básni, ktorú prítomným predniesla žiačka I. CM Nikola Kurajová sa absolventom prihovoril riaditeľ školy Ing. Ladislav Maturkanič a neskôr aj zástupca absolventov – žiak III. B Rastislav Richnavský. Následne si absolventi prezvali výučné listy a maturitné vysvedčenia.
       Všetkým tohtoročným absolventom prajeme do budúcnosti veľa úspechov, uplatnenie na trhu práce a pevne veríme, že ostanú aj naďalej so školou v kontakte.

                                                                                                       Mgr. Katarína Šoltésová


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev