ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Akcie v šk. roku 2019/2020

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

        Dňa 12. júna sa tradične uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Tohtoročné odovzdávanie však bolo od tých predchádzajúcich odlišné, keďže sa nieslo v znamení mimoriadnej situácie z dôvodu pandémie koronavírusu. Aj napriek tomu si však žiaci denného štúdia v odboroch pracovník marketingu, spoločné stravovanie, mechanik elektrotechnik a externého štúdia v odboroch podnikanie v remeslách a službách a strojárstvo prevzali maturitné vysvedčenia, no za sprísnených hygienických opatrení. Nič to však nemení na tom, že si za svoje vedomosti, snahu a aktivitu zaslúžili byť ocenení, aj keď s rúškami na tvárach, no veríme, že s dobrým pocitom z výsledkov svojho štúdia.

       Po príhovore žiakov sa absolventom prihovoril riaditeľ školy, následne si žiaci prevzali vysvedčenia a ocenenia za aktivitu a reprezentáciu školy. Absolventom prajeme do budúcnosti veľa úspechov, uplatnenie na trhu práce a veríme, že ostanú so školou v kontakte.
                                                     

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev