ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT
Hlavná stránka

Krúžková činnosť

Krúžok robotiky a programovania

Krúžok robotiky a programovania CNC je pre žiakov SSŠ SEZ Krompachy od 1. ročníka, ale aj pre všetkých , ktorí sa chcú dozvedieť viac o konštrukci, 3D modelovaní a tlači, elektronike a programovania arduino a pod. Učíme sa konštruovať roboty z LEGO EV3 Mindstorms stavebníc a programovať v programovacom prostredí LEGO Mindstorms Education. Počas tvorby autonómne riadených modelov nadobudnú zručnosti plánovania, konštruovania, programovania, testovania a vývoja robotických modelov a taktiež tímovej spolupráce.

Barmanský krúžok


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev