ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Kontakt

Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
adresa :Maurerova 55, 053 42 Krompachy
e-mail :
sekretariátskola@eduram.sk
sukromnaskolasez@gmail.com
elokované pracoviskávitkovce@eduram.sk
richnava@gmail.com
druzstevna@gmail.com
EDURAM s.r.o.sroeduram@eduram.sk
učtáreňuctaren@eduram.sk
telefón/fax :053/447 2026
mobil :+421 915 969 152

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev