ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Hlavná stránka

Práce na 3D tlačiarni

3D tlačiarne oslavujú tento rok svoje 30. výročie od prvého patentu. Ich rozšírenie však nastalo až pred pár rokmi predovšetkým pre ich lepšiu cenovú dostupnosť. Odvtedy ich počet neustále rastie a z roka na rok pribúdajú nové firmy alebo sa vylepšujú staré modely. Sú to predovšetkým tlačiarne do domácností, škôl a klubov založené na tavení plastov.

Aj takto využívame 3D tlačiareň na odbornom výcviku, žiaci elektro odborov vytlačili pre ďalších žiakov za reprezentáciu školy ocenenia - zlatého kuchárika a čašníka.

3D tlač - výrobky žiakov


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev