ŠKOLA ŽIACI AKTIVITY VÝCHOVNÝ PORADCA GALÉRIA KONTAKT
Hlavná stránka

Európsky týždeň odborných zručnosti

Dňa 7.3.2018 nás so svojimi žiakmi znovu navštívila ZŠ Zemanská Krompachy. Žiaci prejavili záujem o kurz 3D Tlač. Každý si vytlačil svoj výrobok kľúčenku 8.A , ktorú si sami navrhli v programe Google SketchUp a potom model previedli do požadovaného formátu napríklad za pomoci programov FreeCAD alebo Blender. Tešíme sa na ďalší kurz..

Dňa 11.4.2018 nás v rámci Európskeho týždňa odborných zručností navštívila trieda 8.A so základnej školy Zemanská Krompachy. Prejavili záujem aj v predchádzajúcich kurzoch o 3D tlač. Ešte jedno zadanie vypracujú v máji a žiaci dostanú certifikách o zručnostiach pre obsluhu a údržbu 3D tlačiarene Prusa i3 MK2 a samozrejme aj pre 3D modelovanie výrobkov v programoch Google SketchUp,, alebo Wings 3D.​


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev