ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
SSŠ EDURAM má uzavreté zmluvy o duálnom vzdelávaní od 1.9.2019 s firmami

EMBRACO s.r.o Spišská Nová Ves
Zmluva Embraco

TRIPLUS SK s.r.o Spišská Nová Ves
Zmluva Triplus

Hotel METROPOL Spišská Nová Ves
Strana 1 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6 Strana 7

Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava
Strana 1 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5

Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev