ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
2013/2014 2012/2013

Školské vzdelávacie programy

Školské vzdelávacie programy sú k dispozícií k nahliadnutiu na sekretariáte školy

Školský poriadok

Školský poriadok

Prihlášky

* prihláška na nadstavbové štúdium
V prihláške uveďte formu štúdia ( denné alebo externé štúdium ).
* prihláška na štúdium na strednej škole

Tlačivá na stiahnutie

Prestup z inej školy
Všeobecná žiadosť
Prihláška na stravovanie
Zanechanie štúdia
Zmena odboru
Žiadosť o individuálny učebný plán
Žiadosť o opakovanie ročníka
Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy
Odporúčenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy
Žiadosť o prerušenie štúdia
Žiadosť o poskytnutie štipendia
Potvrdenie na účely priznania štipendia

2 percentá z daní

Darujte nám 2% z dane - ZDRUŽENÁ ŠKOLA, o.z.
tlačivo na stiahnutie tu

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev