CISCO AKADÉMIA PRI SSOŠ SEZ Krompachy

Sieťový akademický program
(Cisco Networking Academy)Charakteristika Aktuálne informácie Technické vybavenie Web stránky Fotogaléria VideogalériaNávrat na stránku SSOŠ SEZ Krompachy


Čo je CISCO? Čo je CISCO akadémia? Cisco harmonogram

CCNA v4.0

1. semester - Základy sietí
2. semester - Smerovacie protokoly a smerovanie
3. semester - Základy prepínaných sietí, WIFI
4. semester - Technológie WAN

1. semester - Základy sietí

Semester je zameraný na získavanie základných poznatkov z oblasti sieťových technológií. Preberajú sa pojmy ako RM OSI model, TCP, UDP, IP, ARP, Ethernet atď. Dôraz je kladený na IP adresáciu, pochopenie súčinnosti protokolov jednotlivých vrstiev modelu a získanie praktických zručností s nastavovaním zákaldných sieťových parametrov na počítači a Cisco smerovači/prepínači. V tomto semestri sa študenti oboznámia aj so simulačným sieťovým programom Cisco Packet Tracker.