ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Oznamy


Riaditeľ školy udeľuje dňa 29.06.2021 riaditeľské voľno.

Prijímacie konanie

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRIJÍMACIEHO KONANIA 2021 - SSOŠ

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRIJÍMACIEHO KONANIA 2021 - SOU

OZNÁMENIE O KONANÍ 2. KOLA PRIJÍMACIEHO KONANIA 2021 PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV ZŠ


Návrat do škôl

V pondelok 10.5.2021 sa budú konať prijímacie skúšky - v tom čase podľa pokynov ministerstva školstva nesmú byť v škole žiaci školy.

Od utorka 11.5.2021 začínajú všetci žiaci prezenčú výučbu podľa rozvrhu v EduPageTATRATEA AWAY DRINK CHALLENGE 2021

Tento týždeň sa naši žiaci zapojili do online súťaže, ktorú organizuje KARLOFF, s.r.o., garantom súťaže je Slovenská barmanská asociácia. Názov súťaže je TATRATEA AWAY DRINK CHALLENGE 2021. V tejto nepriaznivej dobe, keď COVID ovplyvňuje život celého sveta, nás to veľmi potešilo. V rámci súťaže je potrebné pripraviť .... >>>Poďakovanie

V týchto dňoch sme dostali od SkBA a ich partnerov produktový balík. Veľmi nás to potešilo. Ďakujeme riadiacemu výboru SkBA a ich partnerom za podporu našej školy. Sme vďační za produkty, ktoré prispejú k zefektívneniu vyučovacieho procesu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

                                                                                                         Ing. Ladislav Maturkanič
                                                                                                         Riaditeľ SSŠ EDURAMPrijímacie konanie : Kritéria prijímacieho konania pre prijatie žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022
Výsledky súťaže Európskeho týždňa odborných zručností!

Naša práca na interaktívnej prehliadke školy, ktorú sme zapojili do aktivity Európsky týždeň odborných zručností 2020 Erasmusplus SK zaujala odbornú porotu a udelili jej krásne 3. miesto! Ďakujeme kolegom za aktívnu prácu na prehliadke. Sme nesmierne radi, že naša škola a jej aktivity sú takto oceňované.


Vážení rodičia, milí žiaci,

pozývame vás k nám!
Bohužiaľ, situácia stále nedovoľuje, aby ste mohli prísť reálne do budovy školy a vyskúšať si naše zariadenia, prístroje, či namiešať nápoj.

Rozhodli sme sa preto priblížiť k vám online interaktívnou formou na tejto webstránke: https://www.thinglink.com/scene/1389651818832723969

Na pozadí sa nachádza fotka budovy školy, na ktorej sú umiestnené blikajúce ikonky. Na obrázku môžete vidieť, čo sa pod ktorou ikonkou skrýva.

Nájdete tam: Veríme, že sa vám táto forma bude páčiť. Tešíme sa na osobné stretnutie snáď už čoskoro ;-)

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC)
Duálne vzdelávanie

Aktivity
Odovzdávanie maturitných vysvedčení a výučných listov

Aj v tejto netradičnej dobe sa snažíme v rámci možností a povolení dodržiavať aspoň nejaké tradície, a tak sa v piatok 11. 6. 2021 konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a výučných listov. V júni 2020 sme dúfali, že sme zažili prvé a posledné netradičné ukončenie štúdia, avšak ani tento školský rok neobišli opatrenia, dištančná výučba a, samozrejme, respirátory a rúška. Napriek všetkému... >>>

Deň Zeme

19. mája sme využili slnečné počasie a zrealizovali 'očistu' nášho areálu školy v rámci hodín telesnej a športovej výchovy. Deň zeme síce je 22.4 ale o našu prírodu by sme sa mali starať každý deň. So žiakmi sme prešli celý areál... >>>

Účelové cvičenie kurz ochrany života a zdravia a Športový deň

Dňa 14.9.2020 sa v areáli SSŠ EDURAM konalo účelové cvičenie OŽAZ pre triedy I.CM, II.CM, I.B, II.B, III.B, I.G, II.G a športový deň pre triedy III.CM, IV. C, I.N a II.N. Počasie nám prialo... >>>

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Dňa 12. júna sa ako tradične uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Tohtoročné odovzdávanie však bolo od tých predchádzajúcich odlišné, nieslo sa v znamení ..... >>>

Valentínska kvapka krvi

..... >>>

Fašiangový karneval

Po minuloročnom úspechu sme sa rozhodli vo fašiangovej tradícii pokračovať. Žiaci spolu s učiteľmi tak pripravili všetko do detailov pre 1. ročník školského fašiangového karnevalu, ktorý bol nabitý rôznymi hrami. Niektorí žiaci a vyučujúci boli v maskách už od rána .... >>>

Lyžiarsky kurz

Tohtoročný lyžiarský kurz sa konal v termíne 20. - 24.1.2020, čo sa v konečnom dôsledku ukázalo ako vhodný termín, kedže táto zima zimným športom veľmi nepraje. .... >>>

Odborná exkurzia - firma TriPlus

Včera sa naši budúci maturanti zúčastnili odbornej exkurzie v Spišskej Novej Vsi vo firme TriPlus, kde mohli nahliadnuť na výrobný proces firmy, ktorá ponuka kompletné riešenie .... >>>

Young Bartenders Talent 2019 Bratislava

V dňoch 09.12.2019 – 11.12.2019 sme sa zúčastnili finále 1. ročníka vzdelávaco súťažného projektu pre študentov SOŠ a HA na Slovensku: „ST. Nicolaus Young Bartenders Talent 2019". Organizátorom súťaže bola ST.NICOLAUS - trade a. s. a Slovenská Barmanská Asociácia. Garantom Tomáš Gyén ambasádor St. Nicolaus .... >>>

Viac aktivít >>>>>>

Zo života školy
Práce na 3d tlačiarni Praktické vyučovanie Pohľad z lietadla na školu a okolie Krúžková činnosť Európsky týždeň odborných zručnosti
Pripravované akcie
14.9.2020Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia a športový deň

Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:
  • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
  • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.

SSŠ EDURAM sa zapojila do projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVPElektronická žiacka knižka

Počet návštev