ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Súťaže v šk. roku 2018/2019

Sweet Cup 2018

        Dňa 13.12.2018 som bola so žiakmi SSŠ EDURAM Krompachy, Rastislavom Richnavským, žiakom I. B. triedy, Romanou Rusnákovou, žiačkou III.B triedy a Jankou Sokolskou, žiačkou I. B. triedy , na medzinárodnej súťaži mladých talentov Sweet Cup 2018 v Prešove. Rastistav Richnavský získal 1. miesto pri príprave a servírovaní kávy – Barista. Romana Rusnáková a Janka Sokolská pripravovali a obhajovali slávnostnú tabuľu na tému „ Čaro tradícií dnes“. Získali zlaté pásmo. Za vzornú reprezentáciu školy im patrí srdečná vďaka.
       Účasť na súťaži prispela k rozšíreniu cenných vedomostí a zručnosti v oblasti prípravy kávy, príprave slávnostného stolovania. Okrem baristov a čašníkov, súťažili aj kuchári, cukrári, marketing cestovného ruchu, marketing obchodu a služieb, takže sme získali cenné skúsenosti aj v týchto oblastiach.


                                                                                                                  MOV: Bc. Janka Laciňáková


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev