ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Súťaže

September

Cezpoľný beh žiakov SŠ

Október

Okresné kolo v bedmintone
Beh ulicami Krompách
Rómovia recitujú
Eurocup 2019
Slovak Barista Cup junior 2019

November

Okresné kolo v bedmintone
Okresné kolo vo futsale
Šprincové Krompachy

December

Young Bartenders Talent 2019 Bratislava

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev