ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Exkurzie v šk. roku 2018/2019

Poznávacia exkurzia – Šikľavá skala

       Presne na Deň sv. Valentína sme si spoločne všetky elokované pracoviská naplánovali exkurziu k ľadopádom Šikľavej skaly. Spolu so žiakmi EP Richnava a EP Krompachy sme sa po príchode do Matejoviec nad Hornádom vybrali poľnou cestičkou smerom na východ. Po príchode k zľadovatelým vodopádom nás ohromili prekrásne ľadové stĺpy a cencúle. Počasie nám prialo a tak sme si prechádzku naplno vychutnávali. Peši sme prešli až do Vítkoviec a prezreli sme si interiér EP. Zahriali sme sa teplým čajom a menším pohostením, ktoré nám pripravili dievčatá.
       Bolo to veľmi príjemné stretnutie, lebo žiaci sa mohli porozprávať so svojimi kamarátmi, s ktorými sa už stretli na predchádzajúcich spoločných exkurziách.
       


                                                                                                                  Ing. Mária Skupeková


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev