ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Aktivity v šk. roku 2018/2019

Vzdelávací projekt Svet okolo nás

       V rámci celoštátneho vzdelávacieho projektu Svet okolo nás sme sa dňa 5. 4. 2019 zúčastnili kreatívnej projekcie s názvom Kuba – dve tváre slobody . Tento projekt žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a gymnázií približuje zaujímavé kúty našej planéty. V programe o Kube sme si prezreli nielen zemepisné, biologické a geologické aspekty danej oblasti, ale aj na charakteristiku domáceho obyvateľstva, jeho zvyky a bežný život. Cestovatelia z občianskeho združenia CREA-EDU nám pútavou formou priblížili život v tejto časti sveta a následne odpovedali na zaujímavé otázky diskutujúcich.
       


                                                                                                                  Ing. Alžbeta Zumriková


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev