ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Aktivity v šk. roku 2018/2019

KOŽAZ a ÚC OŽAZ

       V dňoch 12. a 13. marca 2019 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie. Cieľom cvičenia bolo doplnenie, upevnenie a rozšírenie informácií, vedomostí a praktických zručností z poskytovania prvej pomoci a fungovania integrovaného záchranného systému. Informácie boli žiakom poskytnuté formou prednášky a praktickými ukážkami v priestoroch pracoviska RLP v Nemocnici a.s. Krompachy a Hasičskej stanice v Krompachoch. Informácie získali od tých najpovolanejších, ktorí každodenne zachraňujú životy a majetok. Žiaci si prezreli pracoviská a techniku, s ktorou záchranári pracujú, na makete si vyskúšali oživovanie.
        Dúfame, že naša snaha nevyšla naprázdno a žiaci si odniesli vedomosti a praktické zručnosti, ktoré v prípade potreby budú vedieť využiť. Veď poskytnutie prvej pomoci pri ohrození života a zdravia je povinnosťou každého z nás.


                                                                                                                  PaedDr. Ladislav Baluch


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev