ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Exkurzie v šk. roku 2018/2019

Exkurzia Cognas Embassy

       Dňa 3.4.2019 sme boli na exkurzii v súkromnej firme Cognas Embassy v Košiciach. Žiaci absolvovali odbornú prednášku o výrobe koňaku, ktorý sa vyrábal dvojitou destiláciou vína už na začiatku 16. storočia, z presne určených odrôd víniča na území definovanom francúzskymi zákonmi. Destilácia prebieha v špeciálnom destilačnom prístroji typu Alambic a takto získaný destilát zreje v dubových sudoch, minimálne 24 mesiacov. Destilačný prístroj ma špecifický tvar a tvoria ho: varná nádoba na zovretie vína s cibuľovitým „šapitó“ na vrchu, labutí krk, predhrievač vína ( doplnkové zariadenie)a chladiacu nádobu so špirálovitým potrubím. Dozvedeli sme sa aj o prísnych predpisoch, ktoré určujú nielen oblasť pôvodu duba na výrobu sudov, ale aj spôsobe opracovania dreva. Pórovitosť duba zabezpečuje výmenu vzduchu ( oxidáciu) medzi vonkajším prostredím a sudom, pričom koňak stráca objem a časť obsahu alkoholu. Množstvo koňaku odpareného počas zretia sa nazýva „Anjelský podiel“. Koňak môže byť v súdoch najviac 60-70 rokov. Po uplynutí toho času hrozí, že príchuť dreva potlačí základné kvetinové a ovocné charakteristiky koňaku. Preto sa koňak premiestňuje do sklenených demižónov.a uskladňuje sa v zvláštnom sklade určenom pre najstarší koňak – Paradise. Jedným z dôležitých faktorov zrenia je prirodzená vlhkosť pivnice. Proces zrenia prebieha v troch základných stupňoch.: Extrakcia, Hydrolýza a Oxidácia. Súčasťou odbornej prednášky bola aj degustácia a podľa vône určenie typu vzorky. Firma vlastní bohatú zbierku koňakov. Najstarší koňak je z roku 1860.
       Účasť na exkurzii prispela k rozšíreniu a upevneniu vedomosti o pestovaní viniča, výrobe koňaku, jeho zrení, skladovaní, degustovaní, správnom servírovaní.


                                                                                                                  Bc. Janka Laciňáková


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev