ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY
Návrat na Aktivity v šk. roku 2018/2019

Barmanský kurz

       Naši študenti úspešne absolvovali barmanský kurz, ktorý sa konal v dňoch 11.2. - 14.2.2019 v spolupráci so Skba Sk. Získali medzinárodný certifikát o absolvovaní kurzu. Ďakujeme lektorovi SKBA Milanovi Šefcovi, za odovzdanie odborných vedomostí a zručností v oblasti prípravy miešaných nápojov. Absolvenstom srdečne blahoželáme, veríme, že nadobudnuté zručností budú aplikovať v praxi.
       


                                                                                                                  


Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby

Elektronická žiacka knižka

Počet návštev