ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Akcie

September

Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/20
Rodičovské združenie
St. Nicolaus Young Bartenders Talent
Vyššia škola barmana
Európsky deň jazykov
Profesiadays Košice 2019

Október


Obchodovanie s ľuďmi
Aj my sme boli súčasťou #erasmusdays 2019!
Filmové predstavenie "Kto je ďalší?"
Projekt "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice"
Účelové cvičenie a športový deň

November

Študentská kvapka krvi
Deň otvorených dverí
Stužková slávnosť
Výchovný koncert
Medzitriedny volejbalový turnaj

December

Mikuláš

Január

Lyžiarsky kurz

Február

Fašiangový karneval
Valentínska kvapka krvi

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev