ÚVOD PRE ŽIAKOV PRE UCHÁDZAČOV ŽIVOT NA ŠKOLE KONTAKTY

Akcie

September

Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/19
Dni mesta Krompachy

Október

Tematická exkurzia a OŽAZ
Roadshow
Výchovný koncert
Margecianské fajnoty
Správna voľba povolania 2018 – Burza stredných škôl
Windows Roadshow
Tvorivé dielne
Náučný chodník Kluknava

November

Deň študentstva - aktivity
Študentská kvapka krvi

December

Mikuláš na škole
Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek
Divadelné predstavenie
Európsky týždeň odborného vzdelávania

Január

Lyžiarsky kurz

Krytá plaváreň - informácie

Ubytovacie a stravovacie služby
Elektronická žiacka knižka

Počet návštev